Dienstverlening

Advies, Corporate Finance

Branche

Uitzenden / detacheren

Jaren

2015

In opdracht van de bancaire instelling heeft KERN MANAGEMENT + ADVIES de mogelijkheden onderzocht om een aantal Nederlandse werkmaatschappijen en haar activiteiten met een omzet van € 7 mln en 50 medewerkers uit een organisatiestructuur met een gefailleerde Duitse moeder te verzelfstandigen. Dit uitzend- en detacheringsbureau leverde personele oplossingen voor de industrie, infra, airport services, scheepsbouw en hospitality branche. Hiervoor diende het businessmodel (bedrijfsorganisatie, werkprocessen, financiële prognoses) na verzelfstandiging stand-alone te worden beoordeeld. Voortzetting van de activiteiten had verreweg de voorkeur boven uitwinning van de zekerheden vanwege discontinuïteit. De activiteiten zijn medio 2014 verkocht aan een middelgrote branchegenoot.

In opdracht van
In samenwerking met