Om periodiek actuele en betrouwbare management- & stuurrapportages te kunnen opstellen is het noodzakelijk dat uw financiële administratie op orde is. KERN MANAGEMENT SUPPORT kan uw organisatie hierbij ondersteunen.

Hiervoor maken wij onder andere gebruik van onze ‘online’ financiële-, administratieve-, en operationele portal waarmee u real time inzage heeft in de actuele stand van zaken. Indien wenselijk verrichten wij onderstaande werkzaamheden ook bij u op locatie:

ADMINISTRATIE

 • periodiek (wekelijks) verwerken van de financiële administratie o.a. in- & verkoopfacturen, kas- & bankmutaties;
 • periodiek (maandelijks) verwerken van de loonjournaalposten uit het salarispakket in de financiële administratie;
 • periodiek (wekelijks) klaarzetten van betaalbestanden en het aanbieden hiervan aan u ten behoeve van de betaling hiervan.

SALARIS

 • inrichten van een ‘online’ salarisadministratie;
 • periodiek (maandelijks) verlonen van salarissen en gewerkte uren van en door uw medewerkers;
 • periodiek (maandelijks) verwerken van de salaris mutaties van en door uw medewerkers;
 • periodiek (maandelijks) verwerken van de aangiften loonbelasting, welke u autoriseert, alsmede opgave aan pensioenverzekeraars en eventueel andere uitvragende instanties;
  beantwoorden van vragen van uw office manager omtrent de salarisadministratie van uw medewerkers;
 • periodiek (maandelijks) verstrekken van salarisstroken en periodiek (jaarlijks) verstrekken van jaaropgaven aan uw medewerkers;
 • periodiek (maandelijks) klaarzetten van betaalbestanden en het aanbieden hiervan aan u ten behoeve van de uitbetaling van de salarissen.

FINANCIEEL

 • inrichten van een rapportage cyclus gebaseerd op onze standaard (maandelijks) periodieke financiële rapportages, aangevuld met de door u specifiek aangedragen aandachtspunten;
 • het periodiek (maandelijks) rapporteren van de financiële, en waar mogelijk ook operationele informatie, inzake de financiële ontwikkelingen van uw onderneming;
 • periodiek (maandelijks) verwerken van de aangiften omzetbelasting, welke u autoriseert;
 • voorbereiden jaarwerk ten behoeve van het opmaken van de jaarrekeningen door uw accountant.