MANAGING PARTNER

Arjan Evers

mr. drs. Arjan W. Evers (1969) is in 2010 gestart met KERN MANAGEMENT + ADVIES en sindsdien als Managing Partner verbonden aan deze gespecialiseerde Turnaround-praktijk. In de 15 jaar daarvoor heeft Arjan diverse managementfuncties bekleed bij ABN AMRO en ING. Hierbij was hij onder andere verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van handel-, productie, & vastgoedondernemingen op het gebied van herstructureringen en herfinancieringen.

Arjan vervult de rol van financieel regisseur op directie- en aandeelhoudersniveau voor bedrijven die averij hebben opgelopen, in zwaar weer verkeren of niet in staat zijn de volgende groeifase te initiëren en succesvol te doorlopen. Regievoering betekent hier dan vaak koorddansen: het in balans houden van verschillende agenda’s van stakeholders die deels hard zijn (financieel, operationeel, juridisch) en deels zacht (emotioneel, tegengestelde belangen, persoonlijk DNA). Het regisseren gaat dus verder dan op procesniveau de besluitvorming faciliteren en vervolgens formaliseren. Er moet simultaan op meerdere borden tegelijk worden geschaakt waarbij het noodzakelijk is dat situaties snel worden ingeschat en dat drie stappen vooruit wordt gedacht.

PARTNERS

Bettie Klaassen

Bettie Klaassen (1973) is in 2014 als partner toegetreden, nadat ze samen met Managing Partner Arjan Evers een grote herstructurering heeft begeleidt in opdracht van Rabobank Nederland. Daarvoor heeft Bettie meer dan 10 jaar gewerkt bij diverse grote MKB bedrijven als (assistent) controller.

Als financial controller is zij eindverantwoordelijk voor alle financiële rapportages en verslagleggingen binnen onze Management + Adviespraktijk. Door haar sterke analytische vermogen (probleemoplossend, pragmatisch resultaat gerichte denken) gecombineerd met haar integriteit (verantwoordelijk, zorgvuldig) vervult zij een sleutelrol binnen ons kantoor en is zij in staat met kennis van en inzicht in reken- en waarderingsmethodes, strategische oplossingen te bedenken om de continuïteit van een onderneming te borgen.

Raymond Nagel

Raymond Nagel (1964) is sinds 2014 als partner verbonden aan ons kantoor. Daarvoor was hij meer dan 10 jaar als business partner werkzaam bij The Brown Paper Company het No 1. Managing Consulting kantoor van Nederland.

In alles wat Raymond doet levert hij een betekenisvolle en meetbare bijdrage aan de lange termijn continuïteit van organisaties en haar stakeholders. Uitgangspunt is dat iedere organisatie een enorm onbenut synergie potentieel laat liggen dat alleen door een goede samenwerking met stakeholders (klanten, leveranciers, aandeelhouders, medewerkers en management) kan worden gerealiseerd. Daarnaast kan het lange termijn voortbestaan van een organisatie alleen geborgd worden als men zichzelf continue verbetert en daar dus ook voortdurend focus op heeft.

Kern hierbij is een strategie aligned propositie op het gebied van commercie, operatie en samenwerking tussen ketenpartners en/of stakeholders.

Mike Heijstee

Mike Heijstee (1970) is sinds 2017 als partner verbonden aan ons kantoor. Daarvoor was Mike ruim 5 jaar als business partner werkzaam bij The Brown Paper Company, het No 1. Managing Consulting kantoor van Nederland. Mike heeft zeer ruime ervaring opgedaan in diverse leidinggevende en eindverantwoordelijke posities binnen de zakelijke & financiële dienstverlening en transport & logistiek. “In beweging zijn is het mooiste wat er is. Op reis zijn is genieten van het uitzicht en het opdoen van ervaringen, aankomen is genieten van de geleverde prestaties”.

Zijn passie is de continuïteit van bedrijven een positieve boost te geven. Daarvoor is beweging noodzakelijk. Zowel op de tastbare bovenstroom als de minder tastbare onderstroom. Blijvende prestaties bereiken door het vrijmaken van energie en door te leren verantwoordelijkheid te nemen, dat is volgens Mike de kern.

MEDEWERKERS

Anne van de Kamp

Anne van de Kamp (1991) is juriste en sinds 2016 als assistent financial controller werkzaam binnen ons kantoor. In haar functie is zij verantwoordelijk voor de inrichting, aansluitingen en periodieke afsluitingen van alle financiële administraties. Daarnaast ondersteunt zij bij de diverse vormen van audits (accountantscontrole en/of andere wettelijke controle verklaringen).

Anne is enerzijds nauwgezet en analytisch; anderzijds objectief en constructief. Dit is belangrijk om voor onze klanten de financiële koers te kunnen bepalen én geaccepteerd te krijgen.

Sidney Tejero Loijens

Sidney Tejero Loijens (1992) is HBO student duale opleiding Accountancy aan de Avans Hoge school in Breda. Deze studie combineert periodes van studeren aan de Hoge school met periodes van werken op een accountants- en/of advieskantoor voor het opdoen van praktijkervaring. Naast vakinhoudelijke elementen wordt tijdens de studie ook veel aandacht besteedt aan het ethisch handelen van de studenten en het borgen van hun integriteit binnen de financiële sector.

Sidney is ondernemend en ambitieus. Hij toont eigen initiatief en heeft een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Analyseren, communiceren en samenwerken gaan hem goed af. Een dergelijke pro actieve instelling past daarom prima bij onze herstructureringspraktijk.

Quinten Roovers

Quinten Roovers (1996) is ook HBO student duale opleiding Acountancy aan de Avans Hoge school in Breda. Quinten is als support professional medeverantwoordelijk voor het up-to-date houden van de financiële administraties (crediteuren, debiteuren, grootboek en salarisadministratie) van onze klanten.

Quinten is kritisch, nieuwgierig en pro actief. Ook samenwerking in teamverband gaat hem goed af. Kernmerken die prima passen bij het DNA van ons kantoor.

Justin van Waas

Justin van Waas (1996) studeert aan de Avans Hoge school in Breda en volgt daar ook de duale opleiding Accountancy. Ook Justin is als support professional werkzaam binnen ons kantoor.

Justin heeft aandacht voor detail, is gefocust en betrokken bij het welslagen van onze klanten. Hij heeft dus “hart voor de zaak” en spant zich in om de doelen te behalen die wij als kantoor samen met onze klanten stellen.

STAGIAIRES

Vanwege onze groei zijn wij altijd op zoek naar bijvoorbeeld studenten accountancy / boekhouden  die, naast hun studie (tegen betaling), financieel administratieve werkzaamheden willen verrichten. Daarnaast is het een van onze maatschappelijke doelstellingen om deze studenten de mogelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen. Praktische werkzaamheden dus die in lijn liggen met hun theoretische studie. Omdat wij onze ICT hebben ondergebracht in de Cloud kan de student 24/7 de werkzaamheden uitvoeren op het moment dat en vanaf de locatie die hem of haar past.

Ook hebben wij regelmatig projecten waarbij operationele, juridische en financiële elementen samenkomen. Hier kunnen ook onderwerpen bij zitten die geschikt zijn voor een  afstudeer- en/of stageopdracht.

KERN MANAGEMENT + ADVIES werkt sinds 01/08/2017 samen met AVANS Hogeschool.