BEDRIJFSKUNDIG ADVIES

BEDRIJFSANALYSE

Vaak is er al veel data beschikbaar verspreid over verschillende afdelingen en systemen binnen uw organisatie. Toch ontbreekt het inzicht in de prestaties. U kunt de besluitvorming, de productiviteit en de efficiëntie binnen uw organisatie verbeteren door een omgeving te creëren waarin tijdig relevante, bruikbare en nauwkeurige informatie beschikbaar is om de prestaties te bewaken en te verbeteren.

Dit begint met een analyse van uw bedrijfsprocessen en data die in uw ICT systemen beschikbaar is. Door de noodzakelijke data te verzamelen en de ontbrekende gegevens aan te vullen en te coderen is de basis gelegd voor een gedegen bedrijfsanalyse. Op grond hiervan kunnen Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) worden bepaald zodat u de prestaties kunt meten en analyseren. Hiermee bent u in staat om te bepalen of uw organisatie operationeel op koers ligt voor de realisatie van haar financiële doelstellingen of dat ingrijpen noodzakelijk is.

 

MANAGEMENTRAPPORTAGES

Ongeacht de branche waarin u actief bent zijn wij in staat om periodiek een volledige, betrouwbare en actuele managementrapportage te verzorgen conform een vooraf met u bepaald format.

Indien de bronnen voor de analyses beschikbaar zijn kunnen wij binnen uw applicatie of met een eigen SQL database de gegevens converteren naar een geautomatiseerde managementrapportage. Het format kan ook aangepast worden afhankelijk van het doel waarvoor deze is bestemd bijvoorbeeld gebruik door het managementteam, directie, raad van commissarissen, financier of investeerder.

FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Periodieke financiële verslaglegging is essentieel. Vaak is deze informatie niet volledig of te laat beschikbaar en wordt niet op basis van de juiste weging van operationele, financiële en strategische elementen de beste beleidskeuzes gemaakt. Er wordt te weinig aandacht besteedt aan de relatie tussen structuur, processen, systemen van de organisatie enerzijds en individuele competities van medewerkers anderzijds.

Toch wilt u tijdige en betrouwbare informatie die bijdraagt aan de realisatie van uw doelen. U wilt weten of en in welke mate de realisatie afwijkt van gestelde targets en normen. Bij afwijkingen wilt u kunnen inzoomen zodat achterliggende oorzaken duidelijk worden, u gericht actie kunt ondernemen en het effect van de acties meetbaar zijn.

KERN BEDRIJFSKUNDIG + BANCAIR ADVIES verbetert uw financiële verslaglegging met als doel het inrichten van goede adequate stuurinformatie voor het management en directie ter verbetering van het cash- en risicomanagement van de onderneming.

 

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE & INTERNE CONTROLE

KERN BEDRIJFSKUNDIG + BANCAIR ADVIES verzorgt ook de inrichting en vastlegging van de Administratieve Organisatie en de Interne Controle mechanismen (AO/IC processen & procedures) en het inventariseren en begeleiden van de verkrijging en het behoud van certificeringen, keurmerken en vergunningen.

 

BIJZONDERE OPDRACHTEN

Daarnaast worden regelmatig bijzondere opdrachten uitgevoerd zoals Due Diligence onderzoeken, waarderingsvraagstukken, advies bij overname & verkoop, financiële planning en fiscale optimalisatie.

NEEM VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK CONTACT MET ONS OP