BANCAIR ADVIES

CREDITRATING

Door nieuwe regelgeving is risico centraal komen te staan bij een financieringsaanvraag bij bank of financiële instelling. Met de creditrating van KERN BEDRIJFSKUNDIG + BANCAIR ADVIES krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de operationele en financiële risico’s van uw organisatie.

Een credit rating is een reële verwachting van de continuïteit van uw organisatie over een periode van één jaar. De uitkomst wordt uitgedrukt in een procentuele kans op het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wel de uitvalwaarschijnlijkheid genoemd. Door vervolgens na de analyse actief op de operationele en financiële risico’s te sturen kunt u deze beperken en monitoren.

Deze informatie kunt u vervolgens gebruiken in uw gesprekken met de bank of financiële instelling. Door te laten zien dat u de risico’s heeft benoemd en hierop acteert bent u in staat om bestaande en toekomstige financieringsvoorwaarden voor uw organisatie te verbeteren.

FINANCIERINGEN

Banken en financiële instellingen worden steeds terughoudender met het verstrekken van financieringen. Er is minder geld beschikbaar en er worden hoger eisen aan de organisatie gesteld. Een accurate en tijdige financiële verslaglegging & managementrapportage is dan een eerste vereiste.

Wij ondersteunen uw organisatie bij het herstellen van haar financieringscapaciteit en brengen de mogelijke financieringsoplossingen en alternatieve financieringsvormen voor u in kaart passend bij uw specifieke situatie en strategie. Hiervoor maken wij gebruik van ons uitgebreide (bancaire) relatienetwerk.

KERN BEDRIJFSKUNDIG + BANCAIR ADVIES is onafhankelijk op het gebied van financiering en risicomanagement. Wij benoemen de voor- en nadelen en ondersteunen u bij het verkrijgen van de meest optimale (her-)financieringsstructuur. Waar nodig denken wij ook mee voor wat betreft de toepassing van financiële renteproducten en derivaten.

NEEM VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK CONTACT MET ONS OP